Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   ZIT
data publikacji: 2014-03-05, ostatnia aktualizacja: 2014-03-05 15:55:20

Różnice stanowisk – porozumienia


Czym się różnią stanowiska?


BydgoszczToruńUMP
Obszarmiasta i gminy wymienione w dokumentach krajowych jako BOF i TOFjak Bydgoszcz, dodatkowo 6 gmin powiązanych z Toruniem oraz powiaty ziemskie bydgoski i toruńskiMIR (=, +, -)
Podział limitów środków UEproporcjonalny do liczby mieszkańców, tj. wg metodologii przyjętej przez rząd przy podziale na poszczególne ZIT wojewódzkie (każdy projekt musi spełniać jakościowe wymogi określone w dokumentach MIR i K-P RPO)wynikać ma ze Strategii ZIT, dopuszcza się zastosowanie proporcjonalności do 50% środków/Uwaga: MIR – do dystrybucji środków per capita uwzględnił tylko mieszkańców BOF i TOF/
PrzewodnictwoKS i Zarząd – Bydgoszcz, zastępca ToruńKS – rotacyjność wszystkich 27 sygnatariuszy, stali zastępcy starostowie bydgoski i toruński; Zarząd – głosowaniePrezydent największego miasta
Sposób podejmowania decyzjiw drodze konsensusu, przy braku wspólnego stanowiska głosowanie wg tzw. „podwójnej większości” – tj. większość sygnatariuszy i większość mieszkańcóww drodze konsensusu, przy braku wspólnego stanowiska „podwójna większość” – tj. większość sygnatariuszy i 2/3 mieszkańcówkonsensus, po jednym głosie każda gmina, 2/3 głosów, głosy „ważone” liczbą mieszkańców, obligatoryjne „ZA” lidera
Siedziba i biuraBydgoszczBydgoszcz, filia w ToruniuMiasto przewodniczącego – wszyscy za wyjątkiem Śląska – przewodniczący Katowice, siedziba Gliwice

Wnioski

Obszar – administracyjne wzmacnianie wyłącznie TOF

Podział środków – uznaniowość (TOF), środki z BOF transferowane do TOF

Przewodnictwo – brak odzwierciedlenia potencjału i roli Bydgoszczy w BOF i TOF, niesprawność w zarządzaniu

„Czy ktokolwiek odpowiedzialny za Bydgoszcz jest za zaakceptowaniem propozycji prezydenta Zaleskiego”

Parlamentarzyści, środowiska akademickie, biznesowe, kulturalne, sportowe, medyczne, ... (inne) i oczywiście... najważniejsi MIESZKAŃCY BYDGOSZCZY.

    Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

    For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

    For business -> The Office of Investor Service and Enterprise