Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   statystyka
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-04-05, ostatnia aktualizacja: 2015-07-31 13:02:54

Wybrane wskaźniki decydujące o konkurencyjności inwestycyjnej Bydgoszczy


Demografia, bezrobocie, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, rynek nieruchomości, koszty lokalne


(dane za kolejny rok zostaną zaktualizowane w następnym roku na przełomie miesięcy VI/VII po uzyskaniu danych źródłowych)

stan na dzień

31 XII

   

 

Wyszczególnienie

 2013  2014

dynamika

WSKAŹNIKI DEMOGRAFICZNE

   

 

Ludność w osobach 

 359 428  357 652

99,5

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w osobach

 56 234  56 248

 100,0

Bezrobotni w osobach

 14 233  12 114

85,1

Stopa bezrobocia w %

 8,8  7,5

      x

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w zł

 3 326  3 449

 103,7

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

   

 

Wynajem (cena w zł za m2)

   

 

  - biuro

   8,0 – 56,7  7,8 – 61,5

107,1

  - sklep

   13,8 – 83,3  13,2 – 84,1

86,8

  - dom jednorodzinny   5,0 – 42,8  7,1 – 47,6 114,4

  - mieszkanie

   13,1 – 35,0  12,7 – 34,5

98,1

  - magazyn 

  2,6 – 26,1  2,5 – 26,6  101,4

Sprzedaż (cena w zł za m2)

   

 

 - rynek pierwotny

   

 

     • mieszkanie (deweloperskie)

 3640 – 6800  2690 – 5880

82,1

     • mieszkania (spółdzielcze)

 3990 – 4700   3890 – 4780

99,8

     • dom jednorodzinny  3000 – 6000   2950 – 6100  100,6
 - rynek wtórny      
     • mieszkanie   1444 – 5000   2380 – 4000  102,2
     • dom jednorodzinny  1066 – 5000  1820 – 4310  101,0

Działki budowlane (cena w zł za m2)

   

 

  - na cele mieszkalne

 35 – 700  51 – 700

101,5

  - na cele inwestycyjne  40 – 449  25 – 543 101,0

LOKALNE KOSZTY

   

 

Energia elektryczna dla gosp. domowych w zł za MWh

 587,7  552,3

94,0

Gaz dla gospodarstw domowych w zł za m3

 2,65  2,61

98,5

Woda w zł za m3

 5,51  5,51

100,0

Kanalizacja w zł za m3

   

 

   - gospodarstwa domowe

 5,49  5,49

100,0

   - przemysł

 5,49  5,49

100,0

Wywóz śmieci w zł

   

 

   - pojemniki

   

 

      • 0,12 m3

 12,1 – 16,7  15,0

104,2

      • 1,1 m3

 55,9 – 73,7  75,0

115,7

   - kontenery 10 m3

 464 – 598  536,0

100,9

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, BDL GUS
Informacje własne (rynek nieruchomości, koszty lokalne)

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   

Kształtowanie się bezrobocia w Bydgoszczy w poszczególnych latach, liczba bezrobotnych wg poziomu wykształcenia i wieku.

   

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy prezentuje funkcjonowanie wybranych dziedzin życia Miasta. Opracowywana jest ona na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz materiałów Wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy, spółek miejskich, zakładów budżetowych i wielu innych firm.

   

Poniżej załączone materiały zawierają najważniejsze informacje na temat demografii, rynku pracy i infrastruktury miejskiej. Przedstawiają również dane dotyczące edukacji, kultury, sportu, turystyki oraz gospodarki i otoczenia biznesu.

pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise