Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   statystyka
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-04-05, ostatnia aktualizacja: 2015-06-08 12:39:58

Prognoza liczby ludności Bydgoszczy


Prognoza ludności na lata 2014-2050


(uaktualnienie bazy kolejnego roku nastąpi w następnym roku na przełomie miesięcy VI/VII po uzyskaniu danych źródłowych)

(w tys. osób)

Wyszczególnienie

2014
dane rzeczywiste

2015

2020

2030

2040

2050

Ludność ogółem

357,7

355,1

343,7

318,6

289,9

262,4

   w tym kobiety

189,3

188,2

182,6

169,7

154,3

138,7

Współczynnik feminizacji

112,5

112,8

113,3

114,0

113,7

112,2

ludność w wieku
przedprodukcyjnym

56,1  55,0  53,5  45,5  38,1  34,4
     udział % 15,70  15,50  15,56  14,28  13,12  13,13
ludność w wieku
produkcyjnym 
221,5  222,3 209,6 191,7  176,8  144,0
    udział % 61,94  62,59  60,97  60,18  60,97  54,88
ludność w wieku
poprodukcyjnym 
80,0  77,8 80,7 81,3  75,1  83,9
    udział% 22,37  21,91  23,47  25,54  25,90  31,99
Ludność w wieku
nieprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku
produkcyjnym
61,45  59,76 64,03 66,16  64,01  82,21

Źródło:   Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014  

wiek przedprodukcyjny - do 18 lat
wiek produkcyjny - od 18 lat do wieku emerytalnego
wiek poprodukcyjny - powyżej wieku emerytalnego

wiek emerytalny:
              Mężczyźni     Kobiety
2014 - 
        65,5          60,5
2015 -         65,75        60,75
2020 -         67             62
2030 -         67             64,50
2040 -         67             67
2050 -         67             67


Opracowana prognoza ludności, na poziomie kraju, regionów, podregionów, powiatów i miast na prawie powiatu, opublikowana jest na stronie internetowej GUS:  
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/

 

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   

Kształtowanie się bezrobocia w Bydgoszczy w poszczególnych latach, liczba bezrobotnych wg poziomu wykształcenia i wieku.

   

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy prezentuje funkcjonowanie wybranych dziedzin życia Miasta. Opracowywana jest ona na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz materiałów Wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy, spółek miejskich, zakładów budżetowych i wielu innych firm.

   

Poniżej załączone materiały zawierają najważniejsze informacje na temat demografii, rynku pracy i infrastruktury miejskiej. Przedstawiają również dane dotyczące edukacji, kultury, sportu, turystyki oraz gospodarki i otoczenia biznesu.

pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise