Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   statystyka
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-04-05, ostatnia aktualizacja: 2015-08-07 08:27:51

Poziom życia


Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, poziom dochodów i wydatków budżetu miasta na 1 mieszkańca


(dane za kolejny rok zostaną zaktualizowane w następnym roku na przełomie miesięcy VI/VII po uzyskaniu danych źródłowych)

Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Okresy

Razem

sektor
publ.

sektor
pryw.

przemysł

budownictwo

transport,
gospodarka
magazynowa
i łączność

2009 2 903  3 415  2 843  3 065  2 936  3 202 
2010 3 011  3 776  2 920  3 255  3 115  3 105 
2011 3 160  3 872  3 077  3 469  3 256  3 209 
2012 3 273  3 995  3 184  3 593  3 276  3 189 
2013 3 326  4 199  3 230  3 661  3 295  3 214 
2014 3 449  4 114  3 383  3 782  3 248  3 307 

Źródło:  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, BDL GUS

 

Poziom dochodów i wydatków budżetu miasta

Okresy

Dochody budżetu miasta
w mln zł

dochody na 1 mieszkańca
w zł

Wydatki budżetu miasta
w mln zł

wydatki na 1 mieszkańca
w zł

2009 1 133,3 3 169 1 219,7 3 410
2010 1 213,6 3 330 1 333,1 3 658
2011 1 313,9 3 619 1 419,0 3 909
2012 1 328,4 3 677 1 464,8 4 055
2013 1 385,3 3 854 1 459,7 4 061
2014 1 527,5 4 271 1 580,6 4 419

Źródło:  Urząd Miasta Bydgoszczy, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, BDL GUS

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   

Kształtowanie się bezrobocia w Bydgoszczy w poszczególnych latach, liczba bezrobotnych wg poziomu wykształcenia i wieku.

   

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy prezentuje funkcjonowanie wybranych dziedzin życia Miasta. Opracowywana jest ona na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz materiałów Wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy, spółek miejskich, zakładów budżetowych i wielu innych firm.

   

Poniżej załączone materiały zawierają najważniejsze informacje na temat demografii, rynku pracy i infrastruktury miejskiej. Przedstawiają również dane dotyczące edukacji, kultury, sportu, turystyki oraz gospodarki i otoczenia biznesu.

pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise