Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   statystyka
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-04-05, ostatnia aktualizacja: 2015-07-09 09:34:47

Podstawowe dane demograficzne


Podstawowe dane dla Bydgoszczy dot. ludności, ruchu naturalnego i migracji w poszczególnych latach


(dane za kolejny rok zostaną zaktualizowane w następnym roku na przełomie miesięcy VI/VII po uzyskaniu danych źródłowych)

Wyszczególnienie

  2010    2011    2012    2013     2014 

Ludność(stan w dniu 31 XII)

364 443  363 020  361 254  359 428  357 652

      w tym kobiety

192 905  192 173  191 214  190 313  189 346

   na 1 km2

 2 071  2 063  2 053  2 042  2 032

   kobiety na 100 mężczyzn

 112,5  112,5  112,5  112,5  112,5

Przyrost rzeczywisty

 +6 793  -1 423  -1 766  -1 826  -1 776

      w %

 +1,86  -0,39  -0,49  -0,51  -0,50

Ludność w wieku:

         

      przedprodukcyjnym

59 141   57 835  56 860  56 451  56 135

      produkcyjnym

234 990  232 327  229 244  225 507  221 523

      poprodukcyjnym

 70 312  72 858  75 150  77 470  79 994

Struktura ludności w wieku w %

         

      przedprodukcyjnym

 16,2  15,9  15,7  15,7  15,7

      produkcyjnym

 64,5  64,0  63,5  62,7  61,9

      poprodukcyjnym

 19,3  20,1  20,8  21,6  22,4

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

55,1   56,3  57,6  59,4  61,5

Ruch naturalny ludności

         

Małżeństwa

 2 102  1 876  1 865  1 564  1 699

      na 1000 ludności

 5,8  5,2  5,2  4,3  4,8

Urodzenia żywe

 3 514  3 251  3 198  3 169  3 256

      na 1000 ludności

 9,6  9,0  8,9  8,8  9,1

Zgony ogółem

 3 720  3 559  3 775  3 777  3 680

      na 1000 ludności

 10,2  9,8  10,4  10,5  10,3

   w tym niemowląt

 24  20  11  20 13 

      na 1000 urodzeń żywych

 6,8  6,2  3,4  6,3  4,0

Przyrost naturalny

 -206  -308  -577  -608  -424

      na 1000 ludności

 -0,6  -0,8  -1,6  -1,7  -1,2

Migracje ludności:

         

saldo migracji wewnętrznej

 -1 156  -1 071  -899  -722 -774 

saldo migracji zewnętrznej

 -111  -44  -176  -264 -323 

Ogólne saldo migracji

 -1 267  -1 115  -1 075  -986 -1 097 

Źródło:  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, BDL GUS 

Strony: [ « poprzednia ][ 1 ] [ 2 ][ następna » ]
Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   

Kształtowanie się bezrobocia w Bydgoszczy w poszczególnych latach, liczba bezrobotnych wg poziomu wykształcenia i wieku.

   

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy prezentuje funkcjonowanie wybranych dziedzin życia Miasta. Opracowywana jest ona na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz materiałów Wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy, spółek miejskich, zakładów budżetowych i wielu innych firm.

   

Poniżej załączone materiały zawierają najważniejsze informacje na temat demografii, rynku pracy i infrastruktury miejskiej. Przedstawiają również dane dotyczące edukacji, kultury, sportu, turystyki oraz gospodarki i otoczenia biznesu.

pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise