Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   statystyka
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-04-05, ostatnia aktualizacja: 2015-07-31 12:46:53

Bydgoszcz na tle województwa w bieżącym roku


Gospodarka Bydgoszczy na tle województwa kujawsko-pomorskiego w danym roku


(dane za kolejny rok zostaną zaktualizowane w następnym roku na przełomie miesięcy VI/VII po uzyskaniu danych źródłowych)

wg stanu na dzień

31 XII 2014

 

 

 

Wyszczególnienie

Bydgoszcz

województwo

woj.=100

Powierzchnia  w km2

176,0

17 971,7

1,0

Ludność w tys. osób  (XII 2014)

357,7

2 090,0

17,1

Przeciętne zatrudnienie  ogółem w tys. osób w sektorze przedsiębiorstw

56,2

239,3

23,5

- sektor publiczny

5,0

20,2

25,0

- sektor prywatny

51,2

219,1

23,4

   • udział sektora prywatnego w %

91,0

91,6

x

w tym:

 

 

 

- przemysł w tys. osób

27,9

123,4

22,6

   • udział przemysłu do ogółu w %

49,6

51,6

x

- budownictwo w tys. osób

3,6

20,8

17,3

Bezrobotni  zarejestrowani w tys. osób

12,1

127,1

9,5

Stopa bezrobocia  w %

7,5

15,7

x

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  w zł w sektorze przedsiębiorstw

3 449

3 337

103,4

- sektor publiczny

4 114

4 009

102,6

- sektor prywatny

3 383

3 275

103,3

w tym:

 

 

 

- przemysł

3 782

3 475

108,8

- budownictwo

3 248

3 416

95,1

Przychody ze sprzedaży  produkcji i usług w mln zł w sektorze przedsiębiorstw (I-XII w bazowych cenach bieżących)

12 904,3

65 756,6

19,6

- sektor publiczny

829,7

3 971,6

21,6

- sektor prywatny

12 044,6

61 785,0

19,5

   • udział sektora prywatnego w %

93,3

94,0

x

w tym:

 

 

 

- przemysł

9 217,2

49 045,0

18,8

   • udział przemysłu do ogółu w %

71,4

74,6

x

- budownictwo

1 245,4

6 617,3

18,8

Podmioty gospodarki  narodowej w rejestrze KRUPGN-REGON

42 725

192 078

22,2

• z udziałem kapitału zagranicznego

583

1 815

32,1

Mieszkania  oddane do użytkowania

1 225

6 246

19,6

w tym: spółdzielcze

0

2

x

Przeciętna powierzchnia mieszkania w m2

59,9

100,2

59,8

w tym: spółdzielczego

x

34,5

x

 Źródło:  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, BDL GUS

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   

Kształtowanie się bezrobocia w Bydgoszczy w poszczególnych latach, liczba bezrobotnych wg poziomu wykształcenia i wieku.

   

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy prezentuje funkcjonowanie wybranych dziedzin życia Miasta. Opracowywana jest ona na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz materiałów Wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy, spółek miejskich, zakładów budżetowych i wielu innych firm.

   

Poniżej załączone materiały zawierają najważniejsze informacje na temat demografii, rynku pracy i infrastruktury miejskiej. Przedstawiają również dane dotyczące edukacji, kultury, sportu, turystyki oraz gospodarki i otoczenia biznesu.

pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise