Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   statystyka
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-04-05, ostatnia aktualizacja: 2015-07-31 12:48:52

Bydgoszcz na tle innych miast wojewódzkich


Gospodarka Bydgoszczy na tle wybranych miast: Gdańska, Poznania, Katowic
i Szczecina
lokata wśród 18 miast będących siedzibami władz wojewódzkich


(dane za kolejny rok zostaną zaktualizowane w następnym roku na przełomie miesięcy VI/VII po uzyskaniu danych źródłowych)

wg stanu na dzień

31.12.2014 r.

Bydgoszcz

Gdańsk

Poznań

Katowice

Szczecin

Wyszczególnienie

Lokata

 

Ludność  w tys. osób (XII 2014)

8

357,7

461,5

545,7

301,8

407,2

w tym: kobiety

8

189,3

242,8

291,4

158,3

213,6

Przeciętne zatrudnienie  ogółem

9

56,2

80,4

140,3

143,9

42,8

w sektorze przedsiębiorstw w tys. osób:

 

 

 

 

 

 

   - sektor publiczny

10

5,0

12,5

15,9

73,2

5,7

   - sektor prywatny

8

51,2

67,9

124,4

70,7

37,1

     • udział sektora prywatnego w %

 

91,1

84,5

88,7

49,1

86,7

w tym:

 

 

 

 

 

 

     - przemysł w tys. osób

8

27,9

28,1

47,6

90,0

12,7

       • udział przemysłu w %

 

49,6

35,0

33,9

62,5

29,7

     - budownictwo w tys. osób

12/13

3,6

7,6

7,9

8,4

3,7

Bezrobotni  w tys. osób:

11

12,1

12,0

10,4

9,9

16,2

    na 1 ofertę pracy w osobach

14/15

17

33

38

41

45

Stopa bezrobocia 
w %

11

7,5

5,7

3,2

4,7

9,4

Przeciętne miesięczne  wynagrodzenie  brutto w sektorze przedsiębiorstw w zł (I-XII 2014)

14

3 449

4 830

4 422

5 399

4 074

w tym:

 

 

 

 

 

 

     - przemysł

13

3 782

5 581

5 431

6 259

4 172

     - budownictwo

18

3 248

4 352

4 728

3 953

4 335

Relacje ekonomiczne  w przedsiębiorstwach przemysłowych: (I-XII 2014)

 

 

 

 

 

 

    wskaźnik rentowności obrotu brutto w %

8/9

4,7

1,5

5,0

2,8

4,3

Podmioty gospodarki  narodowej w rejestrze KRUPGN-REGON

10

42 725

71 093

107 117

45 559

67 316

   • udział sektora prywatnego w %

 

97,9

97,4

98,5

96,8

97,3

w tym:

 

 

 

 

 

 

     - przemysł

8

3 908

7 404

8 479

3 252

5 963

     - budownictwo

8

4 204

6 758

9 520

3 714

7 701

     - handel i naprawy

10

10 931

14 333

26 669

11 866

15 246

Mieszkania  oddane do użytkowania: 

13

1 225

3 945

3 642

1 314

1 404

w tym:

 

 

 

 

 

 

     - spółdzielcze

0

118

0

0

23

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, BDL GUS

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   

Kształtowanie się bezrobocia w Bydgoszczy w poszczególnych latach, liczba bezrobotnych wg poziomu wykształcenia i wieku.

   

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy prezentuje funkcjonowanie wybranych dziedzin życia Miasta. Opracowywana jest ona na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz materiałów Wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy, spółek miejskich, zakładów budżetowych i wielu innych firm.

   

Poniżej załączone materiały zawierają najważniejsze informacje na temat demografii, rynku pracy i infrastruktury miejskiej. Przedstawiają również dane dotyczące edukacji, kultury, sportu, turystyki oraz gospodarki i otoczenia biznesu.

pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise