Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   statystyka
   

Kształtowanie się bezrobocia w Bydgoszczy w poszczególnych latach, liczba bezrobotnych wg poziomu wykształcenia i wieku.

   

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy prezentuje funkcjonowanie wybranych dziedzin życia Miasta. Opracowywana jest ona na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz materiałów Wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy, spółek miejskich, zakładów budżetowych i wielu innych firm.

   

Poniżej załączone materiały zawierają najważniejsze informacje na temat demografii, rynku pracy i infrastruktury miejskiej. Przedstawiają również dane dotyczące edukacji, kultury, sportu, turystyki oraz gospodarki i otoczenia biznesu.

   
Przybliżona liczba ludności zamieszkującej poszczególne dzielnice Bydgoszczy zw. jednostkami urbanistycznymi – szacunek oparty jest na meldunkach stałych
   
Gospodarka Bydgoszczy na tle największych miast województwa: Torunia, Włocławka i Grudziądza
   
Gospodarka Bydgoszczy na tle wybranych miast: Gdańska, Poznania, Katowic
i Szczecina
lokata wśród 18 miast będących siedzibami władz wojewódzkich
   
Wybrane dane i dynamika: Bydgoszcz na tle województwa kujawsko-pomorskiego w poszczególnych latach
   
Gospodarka Bydgoszczy na tle województwa kujawsko-pomorskiego w danym roku
   

Liczba podmiotów, spółki z udziałem kapitału zagranicznego, podmioty wg sektorów własności, formy prawnej i sekcji, liczby zatrudnionych

   
Podstawowe dane dla Bydgoszczy dot. ludności, ruchu naturalnego i migracji w poszczególnych latach
   
Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, poziom dochodów i wydatków budżetu miasta na 1 mieszkańca
   
Prognoza ludności na lata 2014-2050
   

Demografia, bezrobocie, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, rynek nieruchomości, koszty lokalne

   
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

    For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

    For business -> The Office of Investor Service and Enterprise