Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2008-11-26, ostatnia aktualizacja: 2008-12-01 15:01:31

Cele


 


Celem strategicznym rewitalizacji jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Proces rewitalizacyjny ma więc na celu zatrzymanie procesu marginalizacji rewitalizowanych części miasta, wzrost ich znaczenia w organizmie miejskim.
Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:

 1. rozwój gospodarczy – tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej,

 2. rozwój społeczny – zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji, wykluczeniom...),

 3. rozwój infrastrukturalno-przestrzenny – zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty, modernizację i konserwację zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawę środowiska naturalnego.

 

Cele szczegółowe:

 • Ożywienie społeczno-gospodarcze,

 • Zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów,

 • Uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta,

 • Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości,

 • Poprawa stanu technicznego budynków i budowli,

 • Poprawa efektywności energetycznej budynków,

 • Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych,

 • Zaadaptowanie obiektów na cele: społeczne, kulturalne i gospodarcze,

 • Wzrost dostępności mieszkańców do usług infrastruktury technicznej, poprawa jakości tych usług,

 • Wzrost dostępności mieszkańców do usług świadczonych przy użyciu infrastruktury społecznej,

 • Powstanie publicznej infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, terenów zielonych, sportowych,

 • Redukcja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia społecznego,

 • Poprawa poziomu bezpieczeństwa,

 • Wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców, integracja społeczna.

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise