Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-09-13, ostatnia aktualizacja: 2016-11-14 12:01:11

Projekty dofinansowane przez fundusze europejskie zrealizowane


Projekty dofinansowane przez fundusze europejskie - zrealizowane


Z funduszy pomocowych Unii Europejskiej Bydgoszcz korzysta od końca lat dziewięćdziesiątych. Pierwsze duże inwestycje dotyczyły systemu wodno-kanalizacyjnego i infrastruktury drogowej. Projekt realizowany przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja został, jako pierwszy w Polsce, dofinansowany kwotą blisko 130 mln zł z funduszu przedakcesyjnego ISPA. Remont Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim został zrealizowany przy wsparciu innego funduszu przedakcesyjnego – Phare.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Bydgoszcz korzysta z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Inicjatyw Wspólnotowych Interreg III B i Urban II. Uczestniczy także w programach Unii Europejskiej, takich jak Leonardo da Vinci, czy 6 Program Ramowy.

Miasto pozyskało dofinansowanie unijne m.in. na dalszą odnowę systemu wodno-kanalizacyjnego i środowiska, inwestycje drogowe, renowację zabytków, informatyzację usług urzędu miasta. Wiele ważnych i ciekawych inicjatyw realizowanych jest dzięki funduszom przeznaczonym na edukację i walkę z bezrobociem.

W pierwszym okresie programowania Unii Europejskiej 2004-2006 miasto Bydgoszcz pozyskało dofinansowanie w wysokości 498 mln zł.

 

Projekty zrealizowane przy dofinansowaniu funduszy europejskich:

 Pliki do pobrania:
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy (154kB)
Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy (312kB)
Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020 (266kB)
BiT City (246kB)
Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz (255kB)
Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha Naruszewicza Dworcowa i Zygmunta (240kB)
Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczynaodcinku od ulicyPowstańcówWielkopolskich do ulicyWojskaPolskiegowraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami (306kB)
Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlerna (245kB)
Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka. (150kB)
Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II (158kB)
Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (ul. Śląska 7, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18) (278kB)
Rewitalizacja ulicy Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej (148kB)
Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej ''Słoneczko''... (96kB)
COBRA - Man (274kB)
Projekt LAKS (234kB)
3x20NET (301kB)
Bydgoska kuźnia przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim (282kB)
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Bydgoszczy (300kB)
Gimnazjum z przyszłością (277kB)
Zawodowe horyzonty 3 (280kB)
Świadoma przedsiębiorczość (321kB)
Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w ZSB w Bydgoszczy (245kB)
Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych (298kB)
Ostromecko cztery pory roku (etap 1 i etap 2) (346kB)
Ostromecko - album (18261kB)
Miejskie Centrum Kultury- przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy (322kB)
Wyspa Młyńska III etap- Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia (353kB)
Rewitalizacja Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego (369kB)
Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik (393kB)
Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciw-powodziowego Fordon – Łoskoń (428kB)
Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (269kB)
Przebudowa ul. Marszałka Focha (323kB)
Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości (350kB)
Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy (285kB)
Budowa drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10 (273kB)
Budowa Trasy W-Z (366kB)
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta Bydgoszczy (238kB)
Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy - EOG (329kB)
Badam, poznaję, doświadczam… (336kB)
Zawodowe horyzonty 2 (233kB)
Zawodowe horyzonty (247kB)
Moja wiedza szansą na lepsze jutro - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (298kB)
Marka lokalna „Bydgoski Węzeł Wodny” gwarancją jakości-produkcja filmu promującego produkty i usługi związane z Bydgoskim Węzłem Wodnym (252kB)
Zawodówki na start (252kB)
Informatyzacja usług Urzędu Miasta (337kB)
Bydgoskie Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy (199kB)
Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy (290kB)
Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych województwa kujawsko-pomorskiego (256kB)
Szansa dla żaka (233kB)
Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 (256kB)
Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (In Water) (211kB)
Bydgoszczanki na start (145kB)
Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących z rolnictwa (246kB)
GREEN KEYS – zielone miasto (243kB)
PROMOTE (256kB)
URBAMAS – system zarządzania przestrzenią miejską (208kB)
PHYRE – rewitalizacja obszarów miejskich (287kB)
Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy (149kB)
Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012 (332kB)
Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 (326kB)
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy (167kB)
Zawodowe horyzonty 4 (849kB)
Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy (345kB)
Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży - I etap (452kB)
Aktywny w szkole - twórczy w życiu (134kB)
Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy (1739kB)
Nauczyciel zawodu w praktyce (221kB)

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   
Aktualne konkursy
   
Wyspa Młyńska jest to zielona enklawa w centrum Bydgoszczy, położona zaledwie kilkadziesiąt metrów od Starego Rynku. Ten unikatowy obszar o powierzchni 6,5 ha otaczają wody Brdy i jej odnogi Młynówki. Malowniczy klimat stwarzają kamienice – tzw. Wenecji Bydgoskiej, a także imponujący widok na gmach Opery Nova.
   
Projekty dofinansowane z funduszy europejskich - w trakcie realizacji
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise