Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2013-12-13, ostatnia aktualizacja: 2015-08-14 11:16:41

Aktualne konkursy


Aktualne konkursy


Konkursy Urzędu Miasta Bydgoszczy

Informacja o konkursach Urzędu Miasta Bydgoszczy dla sektora NGO dostępne na:
http://bip.um.bydgoszcz.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy/ 

Portal www.ngo.pl opublikował ikonografikę pozwalającą sprawdzić wniosek przed

złożeniem do urzędu miasta: kliknij tutaj

  

Konkursy RPO WK-P

kliknihj tutaj

 

Konkursy POiŚ

kliknij tutaj

 

Konkursy POKL

kliknij tutaj

 

Konkursy EOG

kliknij tutaj

 

Erasmus+

więcej informacji

strona www

 

Program EaSI - Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

więcej informacji

 

Program  Horyzont 2020

 

Horyzont 2020 to następca VII Programu Ramowego na rzecz badań naukowych,

który zakończył się wraz z końcem 2013 r. Horyzont 2020 ma położyć szczególny

nacisk na integrację prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na terenie Unii

Europejskiej.

więcej informacji

strona www 

 

Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe

działania młodzieżowe

 

Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) powołana została przez Radę Europy w celu

udzielaniawsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym.

więcej informacji

strona www

  

Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych

(ASOS) na lata 2014-2020

 

Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych (ASOS) na lata

2014-2020 przewiduje 280 mln zł na aktywizację społeczną seniorów.  Będą mogły

z niego skorzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne,

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
więcej informacji

    

Ministerstwo Środowiska zaprasza nauczycieli do skorzystania z

bezpłatnego Pakietu Edukacyjnego: Człowiek – Środowisko –

Gospodarka – Zasady zrównoważonego rozwoju, 10 scenariuszy lekcji.

 

Pakiet składa się z 10 scenariuszy lekcyjnych, które realizują cele edukacji

dla zrównoważonego rozwoju w ramach przedmiotów: wiedza o społeczeństwie

w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (poziom rozszerzony) oraz podstawy

przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej.

Scenariusze w postaci pdf. można pobrać z:
http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=45&id=282

więcej informacji

  

Różne

klilnij tutaj

 

Komisja Europejska opublikowała „Przewodnik po programie Erasmus+”

przetłumaczony na wszystkie oficjalne języki państw członkowskich, w tym na język polski.

Beneficjenci znajdą w przewodniku szczegółowe informacje na temat struktury programu

Erasmus+, jego budżetu oraz wskazówki niezbędna do tego, by poprawnie wypełnić i złożyć

wniosek w roku 2015. Opublikowane wytyczne zawierają informacje dotyczące:


- terminów,
- kryteriów kwalifikacji,
- poziomu finansowania,
- działań w ramach projektu,
- procesu aplikowania.
W przewodniku po programie Erasmus+ Komisja podkreśla, że uprawnionymi do składania

wniosków są wyłącznie instytucje i organizacje. Osoby indywidualne nie mogą bezpośrednio

występować o dotacje.
Przewodnik do pobrania na:

http://erasmusplus.org.pl/przewodnik-po-programie-erasmus-przetlumaczony-na-j-polski/

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Opublikowano harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie

potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich

przedsiębiorstw.

 

więcej informacji

 
Harmonogram naboru wniosków można znaleźć na:

http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

     

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

 

więcej informacji

strona www

 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014 -2020

 

więcej informacji 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 

W III kwartale 2015 r. planowane jest ogłoszenie konkursów dotyczących działania 2.3 Cyfrowa

dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa. Organizacje

pozarządowe będą mogły brać w nich udział w partnerstwach z innymi podmiotami.

 

więcej informacji

strona www 

 

Komisja Europejska opublikowała informator o dostępnych źródłach dofinansowania

 

strona www

 

Konsultacje w sprawie Podręcznika dla LGD w zakresie RLKS

 


Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 14 sierpnia 2015 r.

rozpoczął się konsultacje projektu Podręcznika dla LGD w zakresie

realizacji instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim,

które potrwają do 20 sierpnia 2015 r.
Treść podręcznika dostępna jest na stronie

www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl (Zakładka RLKS).

 

strona www

 

Uwagi i opinie proszę składać na formularzu dostępnym w zakładce

RLKS (Podręcznik dla LGD). Wypełnione formularze należy przesłać na

adres a.kepa@kujawsko-pomorskie.pl albo na adres Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego,

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
Przedstawiony Państwu materiał ma charakter wstępnego projektu,

zatem można przygotować własne propozycje uzupełnienia. 

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   
Wyspa Młyńska jest to zielona enklawa w centrum Bydgoszczy, położona zaledwie kilkadziesiąt metrów od Starego Rynku. Ten unikatowy obszar o powierzchni 6,5 ha otaczają wody Brdy i jej odnogi Młynówki. Malowniczy klimat stwarzają kamienice – tzw. Wenecji Bydgoskiej, a także imponujący widok na gmach Opery Nova.
   
Projekty dofinansowane z funduszy europejskich - w trakcie realizacji
   
Projekty dofinansowane przez fundusze europejskie - zrealizowane
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise