Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-03-09, ostatnia aktualizacja: 2007-04-19 18:03:14

Kalendarium od 1238 roku


Przedstawienie ważniejszych wydarzeń w historii miasta.


1238 28 VI
- pierwsza wzmianka źródłowa o istnieniu kasztelani i bydgoskim  kasztelanie Sędzisłąwie wzgl. Sulisławie (Suzzlaus castellanus de Budegac)
1239
- książę kujawski Kazimierz odzyskał Bydgoszcz z rąk księcia pomorskiego Świętopełka
1253 - 25 VII
- kasztelanem  bydgoskim był Bogusław
1252 - 26 VII
- po raz pierwszy wzmiankowana jest komora celna koło mostu na Brdzie
1268
- gród bydgoski wydano księciu wielkopolskiemu Bolesławowi Pobożnemu
1331
- Bydgoszcz została opanowana przez Krzyżaków i znajdowała się w ich władaniu do 1343 roku, kiedy to 15 marca, na podstawie pokoju w Kaliszu, Polsce oddano Bydgoszcz i ziemię dobrzyńską
1346 - 19 IV
- w Brześciu Kujawskim Król Polski Kazimierz Wielki wystawił przywilej lokacyjny dla miasta Bydgoszczy. Zasadźcami byli Jan Kiesselhuth i jego wspólnik Konrad
1347
- rozpoczęto trwającą kilka lat budowę zamku z cegły (w miejscu drewnianego grodu)
1370 30 X
- Kazimierz Wielki zapisuje księciu Kaźkowi terytoria: bydgoskie,  wałeckie i złotowskie z zachowaniem praw do ziem nadanych uprzednio. 
-Po śmierci Kazimierza Wielkiego Kaźko wchodzi w posiadanie Bydgoszczy i kasztelani bydgoskiej.
Jesienią 1377 po ranach odniesionych w czasie oblegania Złotoryi Kaźko zostaje przewieziony na zamek bydgoski, gdzie umiera 2. I .1377.
1379 27 I
- książę Władysław Opolczyk otrzymał od Ludwika Węgierskiego Kujawy z Bydgoszczą i ziemię dobrzyńską
1389
- książę Władysław Opolczyk nadał Bydgoszcz w posagu swej córce Jadwidze
1392
- Bydgoszcz wróciła pod bezpośredni zarząd królewski
1399 20 I
-  pierwsza wzmianka o karmelitach w Bydgoszczy
1403
 - Bydgoszcz posiadająca własne statki, rozwinęła handel zbożem z Gdańskiem
1409 29/30 VIII
 - wskutek zdrady burgrabiego bydgoskiego, Krzyżacy podstępnie zdobyli zamek bydgoski.
Kontrakcja  króla Władysława Jagiełły doprowadziła do wypędzenia  Krzyżaków - 6 października. Zamek i starostwo przekazał król wojewodzie brzesko-kujawskiemu Maciejowi z Łabiszyna. 
1410
- starostwo powierzono Janowi Brzozogłowemu
1441-1457
- starostą bydgoskim był Mikołaj Szarlejski
1446
-  powstanie cechu zdunów - garncarzy
1448
- na Przedmieściu Gdańskim zbudowano z fundacji patrycjatu bydgoskiego szpital  i drewniany kościół Św. Ducha
1454-1466
- wojna trzynastoletnia z Krzyżakami zakończona II pokojem w Toruniu. W Bydgoszczy podczas wojny wielokrotnie  przebywał król Kazimierz Jagiellończyk.
1457 27 III
- starostą bydgoskim został Jan Kościelecki
1480 5 XII
-  erygowanie przez biskupa włocławskiego Zbigniewa Oleśnickiego klasztoru Bernardynów
1487 21 XII
 - powstaje Bractwo Szyprów (Sterników i Pomagierów) posiadające monopol handlu spławnego na Wiśle
1488
 - pierwsza wzmianka o istnieniu biblioteki w klasztorze Bernardynów

Strony: [ « poprzednia ][ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ][ następna » ]
Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   
Bydgoszcz, to szybko rozwijające się miasto, czemu sprzyja korzystne położenie i rozwój komunikacji. Nowoczesny terminal pasażerski Portu Lotniczego obsługuje połączenia krajowe i  zagraniczne. Przez Bydgoszcz przebiega magistrala kolejowa łącząca Śląsk z portami nad  Bałtykiem. Prowadzone inwestycje drogowe ułatwią komunikację z krajem i Europą.
   
Herb, barwy i hejnał stanowią najważniejsze insygnia samorządowe Miasta Bydgoszczy. Zostały ustanowione Uchwałą Nr XLIV/951/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy. Jako symbole stanowiące o odrębności i tożsamości Miasta Bydgoszczy oraz godności władz reprezentujących społeczność lokalną Miasta Bydgoszczy należne jest im szczególne poszanowanie. Uchwałą Nr LXII/960/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010 r. przyjęte zostały zasady używania herbu, barw i hejnału Miasta Bydgoszczy.
   
Historia miasta
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise