Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-02-16, ostatnia aktualizacja: 2007-07-27 13:30:55

Historia Bydgoszczy


Historia miasta


akt_lokacyjny_min
akt lokacyjny
O Bydgoszczy jako o mieście możemy mówić dopiero od 1346 r. Jednak już wcześniej, prawdopodobnie na przełomie X/XI w. powstał gród strażniczy przy brodzie przez Brdę, administracyjnie związany z Kujawami. Począwszy od 1327 r. Bydgoszcz była obiektem najazdów krzyżackich i dopiero w 1337 r. król Kazimierz Wielki odzyskał gród
i osadę. W planach państwowych władcy Bydgoszcz odgrywała istotną rolę. Jako gród pograniczny miała znaczenie zarówno strategiczne jak i ekonomiczne. Z tego też względu król postanowił nadać grodowi prawa miejskie, co nastąpiło 19 kwietnia 1346 r. w Brześciu Kujawskim. Zasadźcami, przyjmującymi przywilej z rąk monarchy byli dwaj Niemcy Johannes Kyesselhuth i jego towarzysz Konrad. W miejscu dotychczasowego grodu wzniesiono zamek starościński a miasto umocniono murami, których krańce opierały się o ramiona Brdy. Pierwotną drewnianą zabudowę miasta trawiły liczne pożary i dlatego w 1547 r. miasto otrzymało mandat królewski nakazujący wznoszenie domów murowanych. Zbudowano też kościoły i klasztory a w początkach XVI w. na środku rynku stanął ratusz.     

Znakomite położenie Bydgoszczy na skrzyżowaniu traktów lądowych i w pobliżu ujścia Brdy do Wisły stworzyło dogodne warunki do rozwoju rzemiosła i handlu. Miasto stało się portem Kujaw, a ekspansja handlowa bydgoskich kupców skierowana była głównie w kierunku północnym. Był to okres prosperity, który trwał do połowy XVII w. Lata wojen ze Szwecją określane mianem „potopu" mocno naruszyły kondycję miasta. Do zniszczeń dołączyła się zaraza, która zdziesiątkowała mieszkańców. Pokój „oliwski" w 1660 r. zakończył wojnę, jednak Bydgoszcz długo leczyła swe rany, nie odzyskując zresztą dawnej świetności, bowiem już w 1700 r. rozpoczęła się wojna północna trwająca aż po rok 1721. Zniszczenia wojenne i zarazy złamały miasto - opustoszałe, zrujnowane, ze spalonym w 1708 r. ratuszem wegetowało.

W 1760 r., w czasie wojny siedmioletniej, przybyły do Bydgoszczy pierwsze oddziały pruskie. Ich pobyt stanowił zapowiedź przyszłych wydarzeń, które rozegrały się w 1772 r. Wtedy to Rosja, Prusy i Austria podpisały w Petersburgu traktat rozbiorowy odnoszący się do Polski. Na mocy ustaleń traktatowych część ziem przypadła Prusom. Na tych terenach leżała również Bydgoszcz, którą uczyniono stolicą obwodu nadnoteckiego. Tak rozpoczął się, trwający prawie 150 lat, okres pruskiej przynależności państwowej miasta. Władze pruskie rozpoczęły działania zmierzające do włączenia Bydgoszczy w ekonomiczny i militarny system królestwa Prus. Nowe granice przerwały większość dotychczasowych więzi ekonomicznych. Pierwszym spektakularnym posunięciem była budowa Kanału Bydgoskiego, łączącego systemy rzeczne Wisły i Odry. Kolejną pospiesznie realizowaną inwestycją były koszary dla wojska, jako że z chwilą I rozbioru Polski rozpoczęła się rola Bydgoszczy jako miasta garnizonowego. Ponieważ w planach pruskich Bydgoszcz stać się miała regionalnym centrum administracyjnym i gospodarczym, rozpoczął się napływ nowej kadry urzędniczej. Zintensyfikowało to ruch budowlany, ponieważ potrzebne były zarówno mieszkania jak i budynki administracyjne. Także już w 1772 r. utworzono ewangelicką gminę wyznaniową.

Strony: [ « poprzednia ][ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ][ następna » ]
Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   
Przedstawienie ważniejszych wydarzeń w historii miasta.
   
Bydgoszcz, to szybko rozwijające się miasto, czemu sprzyja korzystne położenie i rozwój komunikacji. Nowoczesny terminal pasażerski Portu Lotniczego obsługuje połączenia krajowe i  zagraniczne. Przez Bydgoszcz przebiega magistrala kolejowa łącząca Śląsk z portami nad  Bałtykiem. Prowadzone inwestycje drogowe ułatwią komunikację z krajem i Europą.
   
Herb, barwy i hejnał stanowią najważniejsze insygnia samorządowe Miasta Bydgoszczy. Zostały ustanowione Uchwałą Nr XLIV/951/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy. Jako symbole stanowiące o odrębności i tożsamości Miasta Bydgoszczy oraz godności władz reprezentujących społeczność lokalną Miasta Bydgoszczy należne jest im szczególne poszanowanie. Uchwałą Nr LXII/960/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010 r. przyjęte zostały zasady używania herbu, barw i hejnału Miasta Bydgoszczy.
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise