Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-02-06, ostatnia aktualizacja: 2015-11-10 13:42:08

Co powinieneś wiedzieć o wolontariacie?


 


O czym każdy wolontariusz i korzystający wiedzieć powinien

Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Często też bywa ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie aktywności wolontariackiej, w trakcie, której chętni poświęcają wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym organizacjom i instytucjom. Będąc wolontariuszem, można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony.

Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 2014.1118 j.t. ze zm.) uchwalonej w 2003 roku.

Jeżeli chcesz być wolontariuszem, zapoznaj się z najważniejszymi przepisami wprowadzonymi przez ustawę. Dzięki temu będziesz mógł lepiej i skuteczniej działać na rzecz wybranej organizacji lub instytucji.

Po pierwsze

Kto może być wolontariuszem?

Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie.
W tym także:
osoby bezrobotne – a wykonywanie przez nie świadczeń nie powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku,
cudzoziemcy - świadczenie wolontariuszy nie jest traktowane jako świadczenie pracy lub usług, więc cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce nie muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę, aby zostać wolontariuszami,
małoletni - czyli osoby poniżej 18 roku życia, mogą być wolontariuszami, ale muszą na to wyrazić zgodę ich rodzice lub opiekunowie.


Uwaga! Instytucje angażujące małoletnich wolontariuszy powinni żądać od nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

 
Należy pamiętać, że wolontariusz ma inny status niż pracownik, dlatego świadczenie wolontariusza nie będzie wpływało na przyszłe uprawnienia pracownicze, np. na długość przysługującego urlopu wypoczynkowego

Po drugie

Gdzie można być wolontariuszem?

Wolontariuszem możesz być w wielu instytucjach i organizacjach, które ustawa nazywa „korzystającymi”. Wśród nich są:
organizacje pozarządowe – przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego np. związki gmin lub powiatów,
osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków wyznaniowych np. parafie, zakony, ale też bractwa prawosławne, gminy żydowskie lub muzułmańskie
- w zakresie ich działalności statutowej, ale z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej!
a ponadto,
organy administracji publicznej – centralnej i samorządowej,
jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy m.in.:
szkoły i inne placówki oświatowe,
instytucje kultury:
teatry, filharmonie,
biblioteki
muzea, galerie sztuki, ogniska artystyczne, domy kultury,
jednostki organizacyjne pomocy społecznej:
ośrodki pomocy społecznej, domy opieki społecznej,
powiatowe centra pomocy rodzinie,
ośrodki interwencji kryzysowej,
placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i społki z ograniczoną odpowiedzialnością, kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dn. 25.06.2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.
a także podmioty lecznicze m.in. szpitale, zakłady opieki zdrowotnej,
ale również z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej!

Strony: [ « poprzednia ][ 1 ] [ 2 ] [ 3 ][ następna » ]
Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   

Najnowsze informacje

logo siła wolontariuszy

 

 

   

 

   
edycja 2016
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise