Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2011-03-07, ostatnia aktualizacja: 2015-11-10 13:50:36

Akty prawne


 


Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie wolontariatu jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 poz. 1339) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 9 września, wejdzie w życie w dniu 9 listopada 2015 r., z wyłączeniem art. 1 pkt. 32 oraz art. 4 ust. 1, które weszły w życie 24 września br. (więcej ...)

Ujednolicony tekst ustawy wszedł w życie w dniu 9 listopada 2015 r., z wyłączeniem art. 35 ust. 3 i 36 ust 1 i 1a, które weszły w życie 24 września 2015 r. oraz oraz art. 10a, który zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. (więcej...)

Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 roku, rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską (ERW 2011). W celu wzmocnienia systemowego podejścia do wolontariatu opracowana została Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce, zawierająca wytyczne i rekomendacje, mające być uwzględniane w planowaniu polityk publicznych w następnych dwudziestu latach. (więcej...)

Warunki anagżowania wolontariuszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych określa ustawa z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art.28 ust.3, art.66 ust.1) (więcej...) a w poradniach psychologiczno-pedagogicznych -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1.02.2013 r. (§ 17)(więcej...)

Ciekawe publikacje dot. wolontariatu odnajdą Państwo na stronie Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu:

http://bibliotekawolontariatu.pl/tag/dla-koordynatorow/

http://old.wolontariat.net.pl/strona.php?p=11

Polecamy dla koordynatorów szkolnych klubów wolontariatu publikację wydaną przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (więcej...)

 "Jak pracować z wolontariuszami" Paweł Jordan, Małgorzata Ochman
wyd. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych BORIS, Warszawa 1997 -książka prezentuje podstawową wiedzę związaną z wdrożeniem programu wolontariackiego w placówce. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych wolontariatem.
(więcej...)

Historia wolontariatu (więcej...)

 

 

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   

Najnowsze informacje

logo siła wolontariuszy

 

 

   
edycja 2016
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise