Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2015-06-03, ostatnia aktualizacja: 2016-09-16 09:27:47

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych


Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Bydgoszczy, powoływanym spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.


Do zakresu zadań Rady należy:
- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ocena realizacji programów,
- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem ich skutków dla  osób niepełnosprawnych.

Jej działalność uregulowana jest następującymi aktami prawnymi:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacja zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560).


W dniu 5 maja 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowych członków Rady powołanych na czteroletnią kadencję na lata 2016 - 2020.

Aktualnie w skład Rady wchodzą:
Krzysztof Badowski – Przewodniczący Rady,
Mirosław Piesak – Wiceprzewodniczący Rady,
Janina Halina Śledzikowska – Sekretarz Rady,
Bożena Borowska – członek Rady,
Danuta Zielińska – członek Rady.

Korespondencję do Rady można kierować na adres:
Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz
email: psron@um.bydgoszcz.pl.

Przewodniczący Rady – Pan Krzysztof Badowski pełni dyżury w ostatni wtorek każdego miesiąca w godz. 16.30 – 18.00 w sali nr 5 w budynku Ratusza, mieszczącym się przy ul. Jezuickiej 1.  Aby uzyskać potwierdzenie, czy w danym dniu dyżur odbędzie się,  prosimy o telefon pod nr 694 437 113.

UWAGA: W tym miesiącu dyżur pełniony będzie w dniu 20 września.

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   
Wykaz Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Dziennego Pobytu
   
Wykaz placówek zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
   
Informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise