Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   vademecum dla osób niepełnosprawnych
   
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Bydgoszczy, powoływanym spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
   
Wykaz Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Dziennego Pobytu
   
Wykaz placówek zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
   
Informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
   
Informacje dotyczące Legitymacji osoby niepełnosprawnej
   
Informaje na temat lecznictwa uzdrowiskowego
   
Zagadnienia dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych
   
Informacje na temat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
   
Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych
   
Wykaz podmiotów działających na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
   
Wykaz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz skupiające osoby niepełnosprawne
   
Informacje dotyczące korzystania z pomocy psów asystyjących
   
Zestawienie ulg dotyczących opłat za korzystanie z pływalni
   
Korzystając ze stron Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK) osoby niepełnoprawne mają możliwość, bez wychodzenia z domu, pobrania oraz wypełnienia wniosków i formularzy składanych w Urzędzie Miasta.
W tym celu należy skorzystać z poniższego linku – https://um.bydgoszcz.pl/.
   
Informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
   
Informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
   
Informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
   

Informacje dotyczące uprawnień wynikających z posiadania Karty parkingowej i Identyfikatora Osoby Niepełnosprawnej

   

Zestawienie ulg dotyczących opłat za przewozy komunikacją miejską w Bydgoszczy.

   

Informacje na temat orzecznictwa pozarentowego

   

 Informacje na temat orzecznictwa rentowego

   
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 1997 r.
   
Wykaz miejskich jednostek działające na rzecz osób niepełnosprawnych

    For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

    For business -> The Office of Investor Service and Enterprise