Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   Pomoc prawna
data publikacji: 2015-12-30, ostatnia aktualizacja: 2016-01-07 09:31:01

Informacja o zasadach udzielania w 2016 roku na terenie miasta Bydgoszczy nieodpłatnej pomocy prawnej


Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255), w Bydgoszczy uruchomionych będzie 14 punktów udzielania pomocy prawnej, z których każdy będzie funkcjonować przez 4 godziny dziennie w robocze dni tygodnia (od poniedziałku do piątku).


Punkty zlokalizowane są w sześciu miejscach w mieście.
Dane te zamieszczone są w artykule „Lokalizacja punktów, w których świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna”.


Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i jak należy wykazać te uprawnienia?
• Osobie, która nie ukończyła 26 lat, lub
• która ukończyła 65 lat.
(Uprawnienie wykazuje się przedkładając dokument stwierdzający tożsamość.)

• Osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się po poradę prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
(Należy przedłożyć decyzję o przyznaniu świadczenia i złożyć oświadczenie, że nie wydano wobec tej osoby decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia.)

• Posiadaczowi ważnej Karty Dużej Rodziny.
(Przedkłada się ważną kartę.)

• Kombatantom.
• Weteranom.
(Uprawnienie wykazuje się przedkładając zaświadczenie lub ważną legitymację.)

• Osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
(Osoba składa oświadczenie.)

Druki oświadczeń są dostępne w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Pomoc prawna udzielana jest według kolejności zgłoszeń (na miejscu, w punktach).


Na czym będzie polegała nieodpłatna pomoc prawna?

Ustawa określa, że jest to pomoc prawna na etapie przedsądowym, obejmująca:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

• pomoc w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych, sądowo-administracyjnych),

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Jakich spraw nie będzie obejmowała nieodpłatna pomoc prawna?

• Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

• Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

• Innych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

    Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

    For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

    For business -> The Office of Investor Service and Enterprise