Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2008-11-03, ostatnia aktualizacja: 2016-10-25 17:11:52

Konsultacje


 


Wyniki konsultacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY na rok 2017 - TUTAJ

Razem tworzymy PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2017 rok

 

Prezydent Bydgoszczy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz jeżeli mają Państwo uwagi, wypełnienie formularza konsultacyjnego. Państwa aktywny udział w konsultacjach modelu współpracy na rok 2017 będzie cennym wkładem w tworzenie najważniejszego dokumentu dla środowiska III sektora w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu konsultacji

Termin konsultacji: od 12 września do 2 października 2016 roku

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego, Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Bydgoszczy

Forma konsultacji:

·        wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 29 września 2016 r. do siedziby Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, pokój 319, Budynek C lub w wersji elektronicznej na adres ngo@um.bydgoszcz.pl.

·        udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 13 września 2016r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy
ul. Jezuickiej 1, sala nr 5.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka
9-15, pokój 319, budynek C, tel. (52) 58 59 273, (52) 58 58 727, ngo@um.bydgoszcz.pl

 

PROJEKT Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017


Formularz konsultacji

 

 

----- 

Razem tworzymy PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2017 rok

Szanowni Państwo!

Zaczynamy prace nad „Programem współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.
W związku z tym zapraszamy przedstawicieli bydgoskich organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na pierwsze spotkanie konsultacyjne.

W czwartek 14 lipca, godz. 14.00, s. im. Łochowskiego UMB, ul. Jezuicka 2 Jeżeli nie mogą Państwo przyjść na pierwsze spotkanie – proszę przyjść na drugie, które odbędzie się we wtorek 26 lipca, godz. 17.00, s. im. Łochowskiego UMB, ul. Jezuicka 2

Państwa aktywny udział w konsultacjach modelu współpracy na rok 2017 będzie cennym wkładem w tworzenie najważniejszego dokumentu dla środowiska III sektora w Bydgoszczy.


Spotkania odbędą się przy współudziale członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. Zastanowimy się razem jak tytułowa „współpraca” powinna wyglądać, jakie powinny przyświecać jej cele, jakimi zasadami należy się kierować i jakie formy współpracy będą najwłaściwsze.

 

Szanowni Państwo!

 

W dniach od 5 stycznia 2016 r. do 26 stycznia 2016 r.będą prowadzone konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 dla Miasta Bydgoszczy. Do udziału w konsultacjach zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Bydgoszczy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.Informujemy, iż planowane konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla władz Miasta Bydgoszczy (art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).

 

Z dniem 5 stycznia 2016 r. ruszają konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 dla Miasta Bydgoszczy.

Przekazujemy Państwu do zaopiniowania projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 dla Miasta Bydgoszczy.

 

Projekt programu znajdą Państwo pod informacją o konsultacjach.

 

Do udziału w konsultacjach zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Bydgoszczy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

Forma konsultacji:

wypełniony formularz konsultacji (znajdą go Państwo pod tekstami) należy przesłać na adres e-mail: j.olszewska @um.bydgoszcz.pl lub w formie papierowej przesłać na adres:

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Urząd Miasta Bydgoszczy,

ul. Jezuicka 4a,

85-102 Bydgoszcz lub osobiście dostarczyć do siedziby ww. Wydziału, do sekretariatu (II piętro, pok. nr 9).

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Justyna Olszewska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, tel. 52 58 58 032.

 

Informujemy, iż konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla władz Miasta Bydgoszczy (art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).

 

Uwaga!!!

 

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminiedo 26 stycznia 2016 r.(liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą lub mailem na adres:

 

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. Jezuicka 4a

85-102 Bydgoszcz

 

j.olszewska@um.bydgoszcz.pl

 

pliki do pobrania

 

- projekt programu

- formularz konsultacji

 

-zestawienie wyników konsultacji społecznych

 

 

 

 

 

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise