Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   edukacja

  programy
   
Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego - Zdolni znad Brdy

Zdolni banner 

  rekrutacja
   
 
   
 
   
 
   
 

  szkolnictwo publiczne
   
Lista przedszkoli publicznych
   
Lista szkół podstawowych
   
Lista gimnazjów publicznych
   
Lista liceów ogólnokształcących
   

 

   
Lista szkół technicznych
   
Lista szkół zawodowych
   
Lista zespołów szkół
   
Lista szkół policealnych
   
Lista centrów kształcenia
   
Lista techników uzupełniających
   

 

   
 Lista domów kultury i burs
   
 Lista poradni pedagogicznych i ośrodków wychowawczych
   

arrow_gray.gif  Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
arrow_gray.gif  Obwody szkół podstawowych
arrow_gray.gif  Obwody gimnazjów


  szkolnictwo niepubliczne
   
Lista szkół podstawowych niepublicznych
   
Lista niepublicznych punktów przedszkolnych
   
Lista przedszkoli niepublicznych
   
Lista gimnazjów niepublicznych
   
Lista niepublicznych gimnazjów dla dorosłych
   
Lista niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży
   
Lista niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych
   
Lista niepublicznych szkół zawodowych
   
Lista niepublicznych techników dla młodzieży
   
Lista niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych
   
Lista niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży
   
Lista niepublicznych szkół policealnych z zawodami medycznymi dla dorosłych
   
Lista niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, kursów
   
Lista niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych
   
Lista niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

  inne placówki
   
Spis instytucji i towarzystw naukowych
   
Spis bibliotek i czytelni
   
Wykaz uczelni niepaństwowych
   
Wykaz uczelni państwowych

  bydgoskie granty oświatowe
   
Bydgoskie Granty Oświatowe (BGO) są częścią Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020. Stanowią formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością, a realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise